Autorizări


Legea 95/2006 actualizată
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/71139

Legea farmaciei  266/2008 ( republicată)
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/109030

Ordinul MS nr. 444 din 25 martie 2019, pentru aprobarea Normelor privind înființarea, organizarea și funcționarea unităților farmaceutice
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/212605

Procedurile privind aplicarea prevederilor Ordinului  MS nr. 444 din 25 martie 2019, pentru aprobarea Normelor privind înființarea, organizarea și funcționarea unităților farmaceutice,   se accesează din link-ul:
https://edirect.e-guvernare.ro/Admin/Servicii/ServiciuVizualizare.aspx?IdInregistrare=76&IdOperatiune=4

Pentru înregistrarea și creearea contului în Puncul de contact unic electronic
https://edirect.e-guvernare.ro/User/SignInChoose.aspx

Agenda digitală a României – Colegiul Farmaciștilor din România – filiala județeană Călărași

Proceduri informaționale

https://edirect.e-guvernare.ro/Admin/Catalog/CatalogProceduriCetatean.aspx?idJudet=12&idInstit=20081&nrRanduri=20&paginaCrt=0