Organigramă


 

Organele de conducere ale colegiului teritorial sunt:

  1. adunarea generală a farmaciștilor ( cuprinde toți membrii );
  2. consiliul;
  3. biroul consiliului;
  4. președintele.

II. 1. Membrii titulari ai Consiliului județean:
1. Costel Grigore
2. Nicolae Miu
3. Cătălina Bianca Miu
4. George Valeriu Soare
5. Ramona Grigore
6. Adina Bologan
7. Carmen Leonte
8. Andreea Roxana Neacșu
9. Viorel Doru Postelnicu
10. Viorica Răducu
11. Cicila Gina Vișan

II.2. Membrii supleanți ai Consiliului județean
1. Oana Paraschiv
2. Mariana Popescu
3. Doina Magdalena Radu
4. Emilia Dina Tudor
5. Gabriela Pleșa

III. Membrii Biroului Consiliului:
1. Costel Grigore – Președinte
2. Nicolae Miu -Vicepreședinte
3. George Valeriu Soare – Vicepreședinte
4. Adina Bologan – Vicepreședinte
5. Cicila Gina Vișan – Secretar

Membrii în Adunarea Generală Națională
Membrii titulari:
1. Costel Grigore
2. Nicolae Miu

Membrii supleanți:
1. Adina Bologan
2. Cătălina Bianca Miu
3. Viorica Răducu
4. Doina Magdalena Radu
5. Cicila Gina Vișan

Membrii Comisiei de disciplină:
1. Carmen Adriana Postelnicu
2. Vasile Drăghici
3. Mariana Spătaru

Comisia de cenzori
Mara Bianca Ioniță